El molí d'en Subirós

Es tracta d'un antic molí fariner que aprofitava la força de l'aigua del rec que passa prop dels Horts.

Del Molí d'en Subirós només en queden unes poques restes de l'edifici situat a l'extrem sud del centre històric de Besalú i va ser objecte d'una intervenció arqueològica recentment. Es tracta d'un antic molí fariner que aprofitava la força de l'aigua del rec que passa prop dels Horts. Es creu que en aquesta zona de Besalú hi havia més molins si bé, actualment, només s'ha trobat aquest.

L’esfondrament dels sostres i la ruïna progressiva van colgar completament l’interior amb restes d’enderroc i runa. Un cop es va buidar va aparèixer l’estructura interna centrada en una mola farinera i una d’escairar semblant a un trull.

El mecanisme del molí d’en Subirós mostra una manera de fer ara ja desapareguda però que a l’època romana i medieval i fins fa ben poc era representativa i quasi exclusiva de l’activitat industrial dels pobles i ciutats.