Església de Sant Vicenç

L'església de Sant Vicenç era originàriament la parròquia de Besalú.

Es té constància de l'existència de l'església de Sant Vicenç el 977.

En destaquen especialment els vitralls de les dues rosasses i que s'hi guarda la Veracreu que, segons la tradició, conté un fragment de la fusta de la creu de Jesucrist (únicament es mostra en visites guiades).

L'església de Sant Vicenç de Besalú es troba a menys de 5 minuts dels nostres apartaments.