Sant Julià

L'hospital de Sant Julià o, simplement, Sant Julià es tracta, en realitat, de l'església de l'antic hospital que portava aquest nom.

De la construcció original de Sant Julià, únicament en resta la façana que és de gran atractiu i on hi destaquen els arcs i els capitells si bé se'n desconeix exactament si són originals o fruit d'alguna reconstrucció.

Gairebé no hi ha documentació sobre aquest edifici i, per tant, no se'n sap exactament ni l'època de construcció ni qui l'encarregà. 

Actualment és una sala polivalent del municipi de Besalú que es fa servir per a exposicions, audicions de música, etc.

  • Hospital de Sant Julià de Besalú
  • Entrada del Hospital de Sant Julià de Besalú
  • Capitell a l'entrada de l'Hospital de Sant Julià de Besalú
  • Capitell de l'entrada de l'Hospital de Sant Julià de Besalú
  • Capitell de l'entrada de l'Hospital de Sant Julià de Besalú
  • Arc a l'entrada de l'Hospital de Sant Julià de Besalú